fbpx

จดเครื่องหมายการค้าจีน

จดเครื่องหมายการค้าไทย

จด อย. เครื่องสำอาง ( NMPA ) (ประเทศจีน)

บริการให้คำปรึกษาการลงทุนในประเทศจีน

ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ( อย. อาหาร )

วางแผนการตลาด

หาคู่ค้าทางธุรกิจ

จัดงาน Event , Exhibition

ออกแบบ Packaging , Logo

TRADING

Plug-in Online          Plug-in Offline          ตลาดค้าส่ง

ห้างสรรพสินค้า            ซุปเปอร์มาร์เก็ต          ร้านค้าขนาดกลาง-เล็ก

Plug-in Online    Plug-in Offline 
ตลาดค้าส่ง

ห้างสรรพสินค้า         ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าขนาดกลาง-เล็ก

ส่งออกสินค้าไทย วางขายตลาดค้าส่งใหญ่
ติด 1 ใน 3 ของจีน เริ่มเพียง 4,167 .- / เดือน

         China Easy Trade ตัวแทนเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ
สิทธิ์ในการคัดเลือก ดำเนินการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)
ที่ตลาดค้าส่งเกาเฉียว ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ณ มณฑล
หูหนาน มีพนักงานและนักธุรกิจรวมกันกว่า 200,000 คน มีศักยภาพใน
การกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ

ส่งออกสินค้าไทย วางขายตลาดค้าส่งใหญ่
ติด 1 ใน 3 ของจีน เริ่มเพียง 4,167 .- / เดือน

    China Easy Trade ตัวแทนเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก สินค้าเพื่อวางจำหน่าย และดำเนินการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ที่ตลาดค้าส่งเกาเฉียว ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ณ มณฑลหูหนาน เมืองฉางซา ด้วยพื้นที่กว่า 416 ไร่ มีสินค้าวางขายกว่า 1.7 ล้านแบรนด์ มูลค่าการซื้อขายต่อปีโดยประมาณอยู่ที่ 14,000,000,000 หยวน มีพนักงานและนักธุรกิจรวมกันกว่า 200,000 คน มีศักยภาพในการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ

นำสินค้าไปขายจีนวันนี้เพียง 4,167 .-

ลูกค้าของเรา

OUR CUSTOMER

หากคุณสนใจ