Banner slide 01 1920x730
Banner slide 01
Banner slide 1920 x 782 px 2
Banner Mobile 01 1024x576
06
Banner Mobile 02 1024x576
service 1
service 6
service 5
service 3
service 4
service 2
section03 1

พิเศษ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

พิเศษ จดอย.อาหารเเละเครื่องดื่ม Food Safety Test

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ

ร้านค้าบน Taobao

Layer 63

บริหารจัดการร้านค้า

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ
ร้านค้าบน Taobao

Layer 63

บริหารจัดการร้านค้า

abstract city building skyline metropolitan area contemporary color style futuristic effects real estate property

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์
ของสินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน

คลิก
001

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน
คลิก

OUR CUSTOMER