พิเศษ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

พิเศษ จดอย.อาหารเเละเครื่องดื่ม Food Safety Test

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ

ร้านค้าบน Taobao

บริหารจัดการร้านค้า

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ
ร้านค้าบน Taobao

บริหารจัดการร้านค้า

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์
ของสินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน

คลิก

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน
คลิก

OUR CUSTOMER