2 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Banner slide 01
Banner slide 1920 x 782 px 2
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จด อย.จีน
Group 12
service 1
service 6
service 5
service 3
service 4
service 2
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พิเศษ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย.จีน

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นจดเครื่องหมายการค้าจีนกับทางบริษัทฯ หากถูกคัดค้าน ทางบริษัทจะจัดทำรายงานการคัดค้านฉบับแปลภาษาไทย
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางสำหรับการแก้ไขในการยื่นจดครั้งใหม่ พร้อมราคาพิเศษ ลดเหลือ 7,500 บาท/Class

พิเศษ จดอย.อาหารเเละเครื่องดื่ม Food Safety Test

Hue Saturation 1

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ

ร้านค้าบน Taobao

Layer 63
Group 01

บริหารจัดการร้านค้า

Hue Saturation 1

Package สร้างแอคเคาท์และบริหารจัดการ
ร้านค้าบน Taobao

Layer 63
Group 01

บริหารจัดการร้านค้า

shadow 02
abstract city building skyline metropolitan area contemporary color style futuristic effects real estate property

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์
ของสินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน

คลิก
001

บริการขออนุญาตฉลากสินค้าจีน CIQ 15,000 ฿ / ฉลาก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้านำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มีฉลากและคำอธิบายสินค้าเป็นภาษาจีน
คลิก

OUR CUSTOMER